Hvor lenge kan jeg bruke vernehjelmen?

vernehjelm-veidekke.jpg

Hodeskader er blant de mest alvorlige skadene som forekommer på norske arbeidsplasser.
En vernehjelm er en god investering i egen sikkerhet, men varer ikke evig.
Hvor lenge kan hjelmen brukes før den bør byttes ut?

Hodevern skal alltid brukes i situasjoner hvor det er risiko for fallende gjenstander.
Det samme gjelder arbeidssituasjoner hvor det for eksempel er fare for klemskader,
varmestråling eller sprut fra smeltet metall.

I Norge ble det i 10-årsoerioden fra 1998-2007 totalt registrert om lag 74 000 arbeidsskader
fordelt på ulike deler av hode og nakke, viset tall fra Arbeidstilsynet.

Det finnes dessverre ikke noe konkret svar på spørsmålet om vernehjelms levetid.
Men det som er sikkert er at en vernehjelm er «ferskvare». Verneegenskapene til en
hjelm reduseres derfor over tid.

Det er flere faktorer som påvirker holdbarhetstiden. Når du bør kassere en vernehjelm
er avhengig av faktorer som bruk og miljø hjelmen brukes i. Jo større påkjenning, jo kortere
holdbarhetstid har hjelmen. I  hovedsak er det tre faktorer som påvirker levetiden til en
vernehjelm:

1. Fysisk skade:
Har vernehjelmen vært utsatt for fysisk skade som kan ha forårsaket sprekker eller
svakheter i hjelmens materiale skal hjelmen byttes ut. Vær oppmerksom på at slike
skader ikke alltid er synlige!

2. Kjemisk skade:
Hvis hjelmen har vært utsatt for kjemikalier er det en risiko for at dette kan ha
forårsaket svakheter i hjelmskallet. Hvis den normalt blanke overflaten skifter
farge eller tekstur etter sprut fra kjemikalier, er det et klart tegn på at hjelmen er skadet.
Er du i tvil skal hjelmen byttes ut.

Vær også forsiktig men å sette logoer og andre klistermerker på hjelmen som ikke er
spesielt godkjent for bruk på hjelm. Limet på mange klistermerker kan svekke hjelmen.
Er du i tvil? La TOOLS hjelpe deg med logotrykk på vernehjelm.

3. UV-stårler (sollys):
Når en vernehjelm utsettes for sollys,kan plastmaterialets stabilitet påvirkes negativt som
følge av reaksjoner mellom sollyset og plastmaterialet. Dette kan dermed svekke hjelmen
og sette brukerens sikkerhet i fare. Mange lar hjelmen ligge i hattehylla i bilen, med det er
en dårlig idé fordi den blir utsatt for mye sollys.

En del hjelmer, for eksempel fra Peltor, er utstyrt med en UV-indikator på hjelmen.
Denne skifter farge til hvit når hjelmen er overeksponert for UV-strålig, og hjelmen
skal da byttes ut. Lyse hjelmer er også mer holdbare enn mørke hjelmer. Det skyldes at
lyse farger (for eksempel hvit og gul) reflekterer sollys og UV-stråler bedre enn mørke
farger (som sort, grønn og blå).

På generelt grunnlag anbefales det – avhengig av bruk og miljø – å bytte ut vernehjelmen
2 til 5 år etter produksjonsdato. En hjelms produksjonsdato skal fremgå på selve hjelmen.
Du skal enkelt kunne finne produksjonsmåned – og år. Hvordan dette framkommer på
hjelmene varierer imidlertid fra leverandør til leverandør.

Et godt tips kan også være å notere datoen for når hjelmen tas i bruk på etiketten i
hjelmen. Da er det lettere å holde styr på hvor lenge du har brukt hjelmen selv- og når
den er moden for utskiftning.

 

Kilder: Arbeidstilsynet, Peltor, Skydda. 

Artikkel hentet fra Aktuelt hos TOOLS.