Tid redder liv på arbeidsplassen

tid-redder-liv

- Vi liker ikke å snakke om det, men i Norge skjer det alvorlige arbeidsulykker hver eneste dag. En enkel redningsplan kan være forskjell på liv og død, sier sikkerhetsekspert Benny Uppstad. 

I fjor omkom 43 mennesker på landbaserte arbeidsplasser i Norge. På grunn av manglende rapporteringsrutiner, finnes det ikke noe offisielt register som viser hvor mange som ble skadet på jobben i samme periode, men en rapport fra

Folkehelseinstituttet anslår at så mange som 79 000 personer trolig rammes av arbeidsskader i Norge hvert år. Det betyr i praksis over 200 mennesker – om dagen!

– Det er helt avgjørende å ha en redningsplan som alle ansatte på arbeidsplassen kan og skjønner, forklarer Benny Uppstad. Han er utdannet livredder fra Forsvaret og har i mange år jobbet med førstehjelp. I dag er han instruktør for verneutstyrleverandøren Skydda Norge.

Tiden har alt å si
- Når ulykker skjer – stor eller liten – har tiden alt å si. Vet alle på arbeidsplassen hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og i hvilken rekkefølge, kan det være forskjell på liv og død, understreker Uppestad, som lister opp følgende punkter enhver redningsplan bør inneholde:

 • Hvordan sørge for egen sikkerhet
 • Hvem redder
 • Hvordan redder vi
 • Hvor finnes førstehjelpsutstyr
 • Rømnings/evakueringvei
 • Hvem har kontakt med/tar imot medisinsk personell

Industrisektoren er tradisjonelt svært utsatt for alvorlige personskader. Fellestrekket for ulykkene er som regel mangelfull bruk av verneutstyr eller at maskiner som benyttes ikke har god nok sikkerhet.

Behov for førstehjelpskurs? Se hva TOOLS tilbyr her!

Slik redder du
Skyddas sikkerhetsekspert Uppestad (bilde) forteller at det er noen redningsprosedyrer som alltid gjelder. Uansett type arbeidsulykke.unny

– Varsling av personell er alltid det første som skal skje. Å ringe 113 skal være en ryggmargsrefleks. Deretter må man sørge for egen sikkerhet, og så sette i verk det som er mulig av førstehjelp. Her er det litt forskjellige ting som kreves alt ettersom hvilke skade personen er blitt utsatt for, men generlt skal man alltid forsøke å holde pasienten bevisst.

– Mister den skadde bevisstheten er situasjonen plutselig mye mer dramatisk. Er det blødninger, skal disse stoppes så godt det lar seg gjøre, og pasientens kroppsvarme må aldri synke for mye. Blir den for lav, er det fare for dårlig blodsirkulasjon og den skadde kan lett gå i sjokk, forklarer Benny Uppstad.

REDNINGSTIPS VED AVRIVNINGSULYKKER
Dette er ulykker som ofte medfører større blødninger og skader på lemmer.

 1. Be om hjelp – varsle AMK/nødetat
 2. Stoppe blødningen ved å klemme på skadeområdet
 3. Forbinde sår/skadeområde
 4. Hev skadestedet så høyt som mulig – over hjertenivå
 5. Roe ned skadd person
 6. Opprettholde pasientens kroppsvarme

REDNINGSTIPS VED KLEMULYKKER
Klemulykker fører ofte til innvendige skader på kroppen og er svært smertefulle.

 1. Be om hjelp – varsle AMK/nødetat
 2. Hev skadestedet så høyt som mulig – over hjertenivå
 3. Roe ned skadd person
 4. Hold pasienten ved bevissthet
 5. Hold pasienten varm og sørg for god blodsirkulasjon. Smertene kan føre til blodtrykksfall og pasienten kan gå i sjokk
 6. Ikke flytt unødvendig på pasienten – den skadde kan ha brudd i kroppen som ikke synes

REDNINGSTIPS VED BRANNSKADER
Denne type ulykker er også svært smertefull og skjer som regel ved at personer utsettes for skadelige kjemikalier eller blir forbrent av ild.

 1. Be om hjelp – varsle AMK/nødetat
 2. Roe ned skadd person
 3. Vann er vår venn! Kjøl ned og skyll skadestedet med kaldt vann i 5 – 15 min
 4. Fortsett deretter å behandle skadestedet med vann som holder 20 – 30 grader. Dette har en god smertelindrende effekt og sørger dermed for å holde blodtrykket mer stabilt og gi pasienten en bedre allmenntilstand.
 5. Dekk til skadestedet med bobleplast eller plastikk. Dette hindrer væsketap i kroppen og gjør at pasienten unngår dehydrering.

Artikkel hentet fra Aktuelt hos Tools.