Forbedringsprisen deles ut av Helse Nord RHF tre ganger i året, og gir et diplom samt 250 000 kr for bruk til videre kvalitetsforbedring.

Tove Hvassing (prosjekteier) tok imot prisen på vegne av prosjektet, og det ble servert kaker og lovord fra kolleger og samarbeidspartnere. Rune Sundset omtalte prosjektet som innovativt og spennende, og et prosjekt som bidrar til bedre arbeidsmiljø og bedre helse for de ansatte. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset, Tools Løvold, Bodø v/Tor Johansen, Arbesko, v/Odd E. Hanssen, Cast Medical v/fysioterapeut.

Resultatene  viste stor forbedring av smerter hos de ansatte før og etter prosjektet.

Et utvalg ansatte i Laboratoriemedisinsk avdeling og Patologisk avdeling ved NLSH i Bodø har vært med i prosjektet, alle yrkesgrupper var invitert til å delta. Målgruppen var ansatte som har plager med føtter, hofter, rygg, eller som går/står mye i arbeidet. Deltakerne ble vurdert etter subjektive plager (VAS score), og de ansatte har fylt ut skjema basert på egen opplevelse av smerter og ubehag i fot, legg, kne, hofter, korsrygg og brystrygg. Målingene viser store forbedringer på smertene til de som har deltatt ved kartlegging av smerter før prosjektet. Deltakerne var delt inn i 3 grupper, og det vises til forbedringer på henholdsvis 48 %, 25 % og 60 % i smertenivå før og etter prosjektet.

Prosjektet hadde scoret høyt på alle kriteriene i utlysningen av prisen, og har spesielt kunnet vise til målbare forbedringer.

Prosjektet har bidratt til et kunnskapsløft som vi håper vil brukes videre i hele Nordlandssykehuset, sier Rune Sundset.

Hva skal prispengene gå til?

Tove Hvassing og co i prosjektgruppen ønsker å bruke pengene til å utvikle prosedyre med anbefalinger for ulike sko og hvilke faglige krav sko til ansatte i våre sykehus bør ha, kunnskapsformidling, samt å knytte en fysioterapeut med vurderingskompetanse til helseforetaket.

Hedelig omtale

Hederlig omtale går til «skulderprosjektet» ved klinikk Hammerfest.

Dette er også et flott forbedringsprosjekt som tar problematikken ved variasjon i effektivitet på alvor. Det har høy overføringsverdi til andre områder, prosjektet har standardisert utredning og behandling av denne gruppen pasienter, og har fått ned ventetid ved klinikken. Dessverre nådde ikke prosjektet opp til å vinne prisen, men vi håper at Finnmarkssykehuset vil bruke prosjektet også på innenfor områder.