12 tips til valg av riktig lås

hovedbildet

En lås som stenger tilgangen til for eksempel maskiner, sikringsskap, strømbrytere, ventiler og trykkluftanlegg under vedlikeholdsarbeid er en god investering i egen og andres sikkerhet. 

Et øyeblikks slurv  eller uoppmerksomhet kan være nok til å forårsake en alvorlig ulykke på en industriarbeidsplass.

De fleste er nøye med å ta forholdsregler før de starter med reparasjoner eller vedlikehold av utstyr på en bedrift. Strømmen på maskinen skal repareres slås av, sikringen slås av og kraner stenges så lenge jobben pågår. Men har man sikret seg mot at en annen person, som ikke vet at det foregår vedlikehold, ubetenksomt setter på strømmen eller skrur opp kranene? Resultatet kan bli katastrofalt.

Det kan også oppstå situasjoner når flere personer jobber på et og samme prosjekt. To av dem er ferdig, og når de ikke finner tredjemann regner de med at  han er ferdig og har gått. Det har han imidlertid ikke, han er bare på lageret og henter deler. Det han ikke vet når han kommer tilbake, er at strømmen er satt på igjen …

ABUS tilbyr en hel serie produkter for å låse og stenge maskiner, sikringsskap, strømbrytere, ventiler, trykkluftanlegg m.m.  Med spesielle hengelåser tilpasset demme type bruk, kan enhetene låses slik at ingen ved en feiltagelse skrur på ventilen, hovedstrømbryteren etc. Hver enkelt som jobber på prosjektet låser med sin lås. Tre personer har for eksempel låst med hver sine låser, og det er først når sistemann har låst opp og fjernet sin lås at det er klart for igangsetting igjen.

Hengelåsene finnes i ulike farger og kan gjøres personlig ved av merking eller lasergravering. Da oppfyller de kravene til både en varselfunksjon og muligheten for at låsen forteller hvilken medarbeider som eier låsen.

Her er 12 løsninger for dine behov: 

1. Lås for ratt og kraner

For å hindre at noen skrur på den stengte kranen mens vedlikehold pågår, låses den sikkert med denne løsningen. Finnes i 5 ulike størrelser fra 1-13″-ventiler.

1
2. Låser for kuleventiler

Ved vedlikehold må ventiler ofte stenges midlertidig for å beskytte medarbeiderne. Det finnes løsninger for å låse nær sagt alle typer kuleventiler for å hindre at noen åpner dem ved et uhell. Det kan være ventiler på rørgater, enkle rør eller ventiler som sitter på maskininstallasjoner.

ABUS-2
3. Lås kretsbrytere

Med denne låsen kan enkelte sikringer enkelt slås av og sikres. Skruen klemmer låsen fast til bryteren og hindrer at den ved en feiltagelse slås på mens vedlikehold pågår.

ABUS-3
4. Lås for flerpolet kretsbryter

Denne låsen egner seg for å stenge av en flerpolet krets ved vedlikehold. Låsen har plass for to hengelåser.

ABUS-4
5. Låsing av hovedstrømbryter

ABUS tilbyr flere løsninger for låsing av hovedstrømbrytere. Med disse kan hovedstrømbryteren stenges når det skal foretas vedlikehold og strømmen skal være av. Slik unngår man en utilsiktet tilkobling. Det er plass til inntil seks ulike hengelåser på låseenheten. Når er det flere som holder på med vedlikehold på en maskin eller et anlegg, kan hver enkelt låse med sin hengelås. Da sikrer man at strømmen ikke slås på før sistemann har låst opp og fjernet sin lås.

ABUS-5
6. Lås for stikkontakt

Når kontakten er frakoblet maskinen for vedlikehold kan den sperres med denne låsen. Slik unngår man at strømmen kobles til ved en feiltagelse. Låsen har plass til fire ulike hengelåser.

ABUS-6
7. Lås for gassflasker 

For å låse kranen på flasken, slik at ingen utilsiktet kan skru av eller på gassen.

ABUS-7
8. Lås for lufttrykkanlegg 

For å hindre at trykkluft kobles til og starter maskiner ved vedlikehold, kan koblingen låses med denne låsen. Kan låses med to hengelåser.

ABUS-8
9. SAFELEX wirelås for universalbruk

Noen ganger egner ikke de øvrige låsene seg til den aktuelle bruken. Da kan vi foreslå wirelåsen SAFELEX. Den løser de fleste utfordringene, spesielt hvis det er stor avstand mellom enhetene som skal låses. Takket være den fleksible wiren, som finnes i fire ulike lengder, løses de fleste utfordringer. Den kan låses med seks ulike hengelåser.

ABUS-9
10. Wirelås i standard utførelse

Brukes i tilfeller der aktuell lås ikke er tilgjengelig eller det ikke finnes noen som passer. Kan låses med seks hengelåser.

ABUS-10
11. Safety redbox prosessbrytningsdepot

På større anlegg med omfattende vedlikehold, kan det være mange ulike låsepunkter som må sikres av flere arbeidere. Hvis alle involverte skal låse på alle punkter, blir det mange hengelåser. Løsningen er Safety Redbox. Arbeidsleder stenger alle låsepunktene og deretter legges de respektive nøklene i depoet. Alle andre deltagere låser deretter bare Safety Redbox med sin personlige lås. Alle nøklene er sikret til sistemann er ferdig og har låst opp.

ABUS-11
12. Flere serier hengelåser fra ABUS 

Det finnes flere serier hengelåser i ulike kvaliteter. Felles for disse seriene er at de har ulike farger, slik at den enkelte operatør har sin farge.

ABUS-12

 

 

Artikkel hentet fra Aktuelt hos Tools.