Historien

Tradisjonsbedriften

Mye har skjedd siden Johan Løvold åpnet sin forretning på Falcodden i Bodø i 1938. Gjennom skiftende konjunkturer har firmaet utviklet seg fra å være en liten butikk på dampskipskaien til å bli et velfungerende og moderne forretningskonsern som står støtt på flere bein.

Driften har gjennom disse årene blitt stadig utvidet til å gjelde flere produktområder, og selskapet har befestet sin posisjon som en viktig nord-norsk samarbeidspartner for næringslivet.

Selskapet ledes nå av tredje generasjon Løvold.

solution_670x206

Viktige årstall:
1997: Etableres som eget selskap med ansvar for engrosdelen. Blir straks storebror i konsernet. Martin Arne Nyheim blir første daglig leder utenom familien i konsernet.
2000: Medlemsskap i Toolskjeden. Kjeden for den profesjonelle verktøy-kunde.
2002: Startskuddet for den gigantiske Snøhvitutbyggingen i Hammerfest, og Løvold er med fra første dag.
2005: Sertifiseres som godkjent planlegger og tilrettelegger av fortøyningssystemer for havbruk.
2007: Etablerer egen butikk i Glomfjord. Vegg i vegg med Glomfjord Industripark.

Andre viktige årstall i historien
1938: Johan Løvold åpner forretning på damskipkaien i Bodø den 19. August.
1940: Forretningen slipper uskadet fra bombingen av Bodø, og driften opprettholdes krigen gjennom.
1949: Motor- og maskinvarer blir egen avdeling i firmaet.
1949: Motor- og maskinvarer blir egen avdeling i firmaet.
1958: Etter mange års løp gjennom det kommunale byråkrati blir det gitt klarsignal for nybygg i Tollbugata 9. Arkitektene bak Bodø Domkirke, Gudolf Blakstad og Harald Munthe-Kaas, får oppdraget.
1962: Offisiell innvielse av nybygget 2.April.
1964: Starter med salg av fritidsbåter, motorer med mer.
1968: Nabobygget rives, og nytt bygg står klart i 1969
1971: Kjøper Moloveien 12 i Breivika.
1974: Kjøper Breivika Slip og Mek. Verksted.
1977: Nybygg står klart i Breivika.
1979: Løvold er stor grossist innen maling, og blir med i Farvekjeden.
1983: John Løvold overtar etter sin far, som disponent i Joh. Løvold AS.
1988: Løvolds Industri as etableres som eget selskap.
1992: Ny satsing på fritidsbåtmarkedet.
1993: Selger seg ut av malingsbransjen.
1997: Løvold Bodø as, Løvold as og Løvold Kjeden as blir egne selskaper. Joh. Løvold as etableres som rent eiendomsselskap.
2001: Løvold Kjeden avvlikles.
2006: Passerer 200 millioner kroner i omsetning for første gang.
2007: TOOLS Løvold, avd. Glomfjord etablert.
2008: Joh. Løvold as feirer 70 år.
2009: Generasjonsskifte, konsernet deles i tre.
2009: Første kvinnelige leder i bedriftens historie ansatt, Ellisiv Løvold i TOOLS Løvold.
2010: TOOLS Løvold etablerer seg i nye egne lokaler på Rønvikleira, Dreyfushammarn 15.
2011: TOOLS Løvold utvider og renoverer lokaler i Glomfjord.
2011: TOOLS Løvold, avd. Mosjøen etablert.
2011: TOOLS Løvold, avd. Mo i Rana etablert.
2012: TOOLS Løvold avd. Mosjøen inn i nye lokaler. Fra Havnegt. 76 til 74.
2012: TOOLS Løvold eget as
2012: Etablering av Havbruksloggen as
2013: Løvold 75 år