Serviceverksted

Løvold`s serviceverksted er en sertifisert sakkyndig virksomhet i.h.t brukerforskrift 555,
og tilbyr service og årlig kontroll av løfteutstyr og fallsikring som dekker myndighetenes krav.

Vekstedet utfører spleising av tau og trosser i alle dimensjoner, vi utfører jobben etter strenge kvalitets krav, slik at leveransene blir levert etter kundens ønske.