Havbruk

Produkt:
Løvold AS har siden starten av fiskeoppdrett i Norge, vært en dominerende leverandør av varer og tjenester til denne næringen. Vi er valgt som hovedleverandør til flere av de største oppdrettsselskapene i Norge. Varelageret består av kvalitetsprodukter til fortøyningsystemene, og alt utstyret vi leverer er sertifisert i henhold til kravene i NS9415, I tillegg lagerføres et stort utvalg av nødvendig forbruksmateriell til oppdretteren.

Tjeneste:
Løvold as er en sertifisert leverandør og tilfredstiller kravene i NS 9415 for leveranser av fortøyninger til flytende oppdrettsanlegg – totalleveranse.
Vi samarbeider nært med oppdrettere som ønsker forslag til design av fortøyninger til sitt anlegg, dette gjelder både eksisterende og planlagte nyanlegg

Fortøyningssystemer bestående av tau, kauser, sjakler, kjetting, anker, bøyer, etc. produseres etter kundens anvisning i vårt serviceverksted. En fast stab behersker spleising av tre-slått og flettet tauverk. Alt arbeid foregår innendørs av personer med lang erfaring i arbeid med tau.

For dimensjonering av rammefortøyninger bruker vi beregningsverktøyet Conmotion Mooring . videre har Løvold as inngått avtale med ingeniørfirmaet Bomek Consulting as som bruker vårt beregningsverktøy og som foretar beregningene for oss på timebasis.

Alt utstyret vi leverer er sertifisert i henhold til kravene i NS9415,
Og til syvende og sist at du kan føle deg trygg på at våre fortøyningssystemer tar vare på dine verdier på en god måte.

– Kvalitet i alle ledd