AQUA NOR 2017 – Næringens viktigste møteplass

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Hit kommer oppdrettere, leverandører, forskere og offisielle fra hele verden. De siste årene har messen samlet rundt 15-20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen og hvor man kan knytte kontakter – både på de forskjellige arenaene på messeområdet og ute i Trondheim by på kveldstid.

a6 - kart over messeområde

Akvakulturnæringen har hatt en voldsomt vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Fra 15. til 18. august kan du komme å møte oss, Løvold as og Havbruksloggen
på stand F – plass 534. 

a5
De siste innen oppdrettsteknologi
Moderne oppdrett er i dag en kunnskapsindustri med svært avansert teknologi. Dette gjelder på alle felter: innen avl, fôr og fôringsregimer, biomassemåling, konstruksjon og drift av flytende merder, nøter sikkerhetsutstyr, brønnbåter, behandling av fisk, veterinærmedisin, vaksiner etc. Det aller siste innen slik teknologi blir presentert på Aqua Nor.

For mer informasjon om messen besøk siden til Aqua Nor.