Velkommen til versjon 3.0

Ny versjon av Havbruksloggen er nå tilgjengelig!

Versjon 3.0 har flere nye muligheter som er etterspurt fra brukerne av Havbruksloggen.

Det er nå mulighet for å registrere deres interne og eksterne ressurser som kan knyttes opp mot egen-genererte oppgaver på lokalitet.

Det er også mulighet for å genere sine egne sjekklister som kobles opp mot oppgavene.
Generering av enkeltoppgaver og repeterende oppgaver gjøres svært enkelt pr lokalitet, eller på en egen administrasjonsside, hvor man har en total oversikt.

2 1

 

Det er inne på administrasjonssiden man har mulighet for å koble opp interne og eksterne båter eller andre ressurser til oppgavene som skal utføres på lokalitet.

Dette vil gi en god kalenderoversikt over arbeidsplanen til ressursene som er koblet til oppgavene.
Det er også utviklet et modul for tidsregistrering som kan benyttes ved signering av oppgaver.

3

I tillegg til dette inneholder V3.0 mange forbedringer, tilpasninger og mindre korreksjoner som skal gjøre dette til et bedre, enklere og mer oversiktlig system for alle som bruker Havbruksloggen.

Havbruksloggen vil komme med info rundt en demo og opplæring på ny funksjonalitet.