Vedlikeholds-registrering på driftskomponenter

Allerede i uke 47 kommer det en ekstra mulighet i loggen. Det vil da være enkelt å sette opp vedlikeholds-intervaller på driftskomponenter som man registrerer i loggen og plasserer ute på forskjellige lokaliteter.
Dette kan være hvilken som helst type driftskomponent som f. eks båter eller aggregater.

 

sjekkliste_og_figur