Utvikling av ‘as built’

Vi starter nå utviklingen av ‘as built’ i Havbruksloggen. Vi ønsker at hele prosessen fra prosjekteringen til fortøyningsanalysen og utsett av fortøyning skal være en jobb som registreres i loggen. Anlegget vil da med sikkerhet være 100 % ‘as built’ i Havbruksloggen og dokumentasjon av endringer ihht prosjekteringen vil automatisk genereres og legges under lokaliteten.

Dette fører til mange gode løsninger for brukere av systemet.
Her vil man f. eks bli varslet om endringer som krever en ny vurdering av fortøyningsberegner

Havbruksloggen vil komme med dato for slipp av ‘as built’ modulen i nærmeste fremtid.

Capture